Mängutingimusi luues tuleb silmas pidada mänguasjade paigutust. Need paigutada nii, et oleks tagatud:  

  • lapsel iseseisev mänguasjade kättesaadavus ja tagasiasetamise võimalus;
  • üldine kord mängutoas, mänguasjade paigutamise esteetilisus;
  • mänguasjade heaperemehelik käitlemine ning lastepoolne korra säilitamine.

 

NB! Et laps õpiks mänguasju õigesse kohta tagasi panema, tuleb algul asju võtta ning neid omale kohale tagasi asetada täiskasvanu otsesel kaasabil. Arvestada tuleb seda, et mida väiksem on laps, seda raskem on tal iseseisvalt mänguasjade koristamisele keskenduda, seega kaudne juhendamine või käskimine tulemusi ei anna.

 

Kasutatud kirjandus:

  1. http://www.orula.ee/?id=41&keel=ee