1–3 kuud

Mänguasjad, mis aitavad arendada:

 • jämemotoorika oskusi: kõrinad, mängumatid, lelukaared (mida kinnitada turvahällile, vetruvale või kiikistmele), kõhuli mängimise lelud ja lelud, millel on selged sümmeetrilised tegelaste näod
 • peenmotoorika oskusi: pehmed klotsid, erinevate tegevustega tekid
 • silmade tööd: liikuvad lelud, kontrastsete mustvalgete piltidega lahtilapatavad raamatud, beebipeeglid, kõhuli mängimise lelud.

4–6 kuud

Mänguasjad, mis aitavad arendada:

 • jämemotoorika oskusi: istudes või põrandal mängimiseks mõeldud keskused;
 • peenmotoorika oskusi: mänguvõtmed, üksteise otsa pandavad rõngad, mänguasjad, mida beebi võib ühest käest teise panna;
 • käte ja silmade koordinatsiooni: istudes või põrandal mängimiseks mõeldud keskused ja muusikalelud.

6–12 kuud

Mänguasjad, mis aitavad arendada:

 • jämemotoorika oskusi: istudes kasutatavad keskused, mis pöörlevad kergelt, iseliikuvad mänguasjad, mis innustavad roomama, ladumismängud, lükkamis- ja kõndimismänguasjad (nt mängumuruniiduk), kõndimis- ja sõitmislelud, vajutamisele reageerivad mänguasjad;
 • peenmotoorika oskusi: suured pehmed omavahel ühendatavad klotsid, põranda tegevusmatid, tegevuspallid, kus on palju asju, millest kinni haarata, sakkidega mänguasjad, põrkavad istmed, käru või kiige mänguasjakaared, vannimänguasjad, beebide muusikariistad, kujutundmislelud, suurte tükkidega puidust pusled;
 • sidet looma: väiksed pehmed loomad, nukud ja nukk-tekid;
 • käte ja silmade koordinatsiooni: kõrinad, vajutamisele reageerivad mänguasjad, kujutundmislelud, ladumismängud, pesategemismängud, näpunukud, pehmed ja suured raamatud, aktiivsed raamatud;
 • peenmotoorika oskusi: mänguvõtmed, rõngaste ladumise mängud, mänguasjad, mida sinu laps võib ühest käest teise panna;
 • käte ja silmade koordinatsiooni: istudes või põrandal mängimiseks mõeldud keskused ja muusikaalused.

12-18 kuud

Mänguasjad, mis aitavad arendada:

 • peenmotoorika oskusi, näppudega haaramist ning käte ja silmade koordinatsiooni: klotsid, pesategemis- ja ladumismänguasjad;
 • loovust: näpuvärvid, suured rasvakriidid, ehituspaberid;
 • probleemide lahendamise oskusi: kujutundmislelud, lihtsad pusled;
 • jämemotoorika oskusi: lükkamis- ja tõmbamislelud, seljassõitmislelud, põrkavad ja kiikuvad mänguasjad;
 • põhjuse ja tagajärje seoseid: muusikalelud ja löökpillid, nt tamburiinid, simbelid ja trummid;
 • erinevaid rolle mängima: telefonid, muruniitjad, golfikepid, nukukärud ja arstikomplektid.

18 kuud-2 aastat

Mänguasjad, mis aitavad arendada:

 • keeleoskust: pildiraamatud, juturaamatud, digiraamatud, rääkivad mänguasjad;
 • jämemotoorika oskusi: seljassõitmislelud, lükkamislelud, redelid ja liumäed, vedrukiiged, viskamiseks mõeldud pallid, mänguasjad, mida lüüa ja toksida ning mille peal hüpata;
 • peenmotoorika oskusi: näpuvärvid, voolimissegu, rasvakriidid, üksteise külge kinnituvad klotsid, pusled, ühendatavad mänguasjad (lülid, nööri otsa lükatavad osad);
 • kujutlusvõimet: nukud, loomad, mängutööriistad (muruniitjad, harjad), mänguriided, situatsioonimängude komplektid;
 • loovust: rasvakriidid, voolimissegu, savi, mänguriided, (suured ja väiksed) pappkarbid, liivakastid, vesivärvid, paber, mängumajad, teeserviisid, sallid, muusikariistad;
 • eristamist: kujutundmislelud, klotsid, tassid, purunemiskindlad mahutid, ladumislelud;
 • jagamis- ja sotsiaalseid oskusi: kordamööda mängitavad mängud, pallid, koos mängitavad muusikariistad.

 

2-3 aastat

Mänguasjad, mis aitavad arendada:

 • jämemotoorika oskusi: seljassõitmislelud, lükatavad mänguasjad, pallid, redelid ja liumäed, asjad, millel rippuda;
 • loovust: rasvakriidid, näpuvärvid, voolimissegu, lihtsad muusikariistad, nt tamburiinid ja marakas, mänguriided, pappkarbid, millest asju teha ja millesse end peita, mängumajad, tekid, mööbel;
 • peenmotoorika oskusi: sorteeritavad ja kokkupandavad klotsid, lihtsad puidust pusled, nööri otsa lükatavad tükid, mustaks tegevad mängud;
 • keeleoskust: raamatud, käpiknukud, rasvakriidid ja värvid, muusikalelud ja liikumisega laulud;
 • kujutlusvõimet: nukud, pehmed loomad, käpiknukud, mänguriided, laste suuruses harjad, nõud, potid ja pannid;
 • sotsiaalseid oskusi: pallid, mänguriided, nukud ja pehmed loomad;
 • kognitiivseid oskusi: veemänguasjad, lihtsad pusled ja kujutundmislelud;
 • ootuste ja ettearvamise oskusi: lihtsad pusled, mänguklotsid;
 • probleemide lahendamise oskusi: lihtsad pusled, paare moodustavad kaardid, mänguklotsid.

 

 

3+ AASTAT

Mänguasjad, mis aitavad arendada:

 • jämemotoorika oskusi: kurikad ja pallid, mängud, mis nõuavad füüsilist pingutust, ohutud veemänguasjad;
 • loovust: viltpliiatsid, värvid ja savi, liim ja käärid, voolimissegu, maskid, mänguriided, võlukepikesed, superkangelaste mänguasjad;
 • peenmotoorika oskusi: pusled, rasvakriidid, väiksed klotsid, interaktiivsed mängud, suured pärlid, mida nööri otsa ajada, nukud ja nukuriided, mänguasjad, mille osi saab ümber korraldada või millekski teiseks muuta, väiksed mänguautod, millel on avatavaid osi;
 • kognitiivseid oskusi: ühendatavad klotsid, interaktiivsed mängud;
 • emotsionaalset arengut: nukud, pehmed loomad;
 • jagamis- ja sotsiaalseid oskusi: pallid ja kurikad, muusikariistad, lauamängud, koostöömängud;
 • keelt: pildiraamatud, käpiknukud, interaktiivsed mängud, rollimängu lelud;
 • kujutlusvõimet: mängukomplektid, nt mänguköök või -pood, päriselu matkivad rollimängu lelud;
 • probleemide lahendamise oskusi: pusled, mängukaardid, lauamängud;
 • end väljendama: juturaamatud ja riimuvad luuleraamatud, rääkivad mänguasjad, muusikalised lelud.

 

 

Kasutatud kirjandus:

 1. http://www.playskool-estonia.com/et_EE/ages-stages/suennist-kaheksanda-kuuni/