Laste mänge jaotatakse enamasti kaheks:

 1. loovmängud ehk vabamängud;
 2. reeglimängud ehk valmismängud.

 

Loovmängud on laste iseseisvad mängud, kus lapsed saavad ise valida mängu teema, vahendid ja sisu.

Loovmängud:

 • rolli-;
 • lavastus-;
 • ehitusmängud.

 

Reeglimängud on mängud kindlate reeglite ja struktuuriga, mis aitavad muuta õppimise laste jaoks köitvaks, ühendades endas mängu emotsionaalset ja tunnetuslikku külge.

Reeglimängud:

 • õppe-; 
 • laulu-; 
 • laua-; 
 • liikumis-;  
 • võistlusmängud.

 

Kasutatud kirjandus:

 1. Kivi, L.; Sarapuu, H. (2005). Laps ja lasteaed. Lasteaiaõpetaja käsiraamat. Tartu.