Eri vanuses lapsed mängivad vastavalt oma arengutasemele. Mida nimetada mänguks? Kõige otstarbekam näib olevat avada mõiste tunnuste kaudu.

Mängu tunnused.

  • Sisemiselt oluline- laps sunnib mängu alustama ta sisemine tahe, mitte mingid välised jõud või ähvardus.
  • Vabalt valitud- laps valib, mis ta teeb, millal ta teeb, kuidas ta teeb ja millal lõpetab.
  • Nauditav, rõõmu valmistav- laps näitab üles rahulolu või heameelt, naudib kogemuse saamist.
  • Mäng väljendab- lapse mõtteid ja kogemusi, mängus sisaldub ümberkehastumise elemente.
  • Aktiivne haaratus- laps osaleb aktiivselt kogu oma keha ja/või mõistusega mängukogemuses.
  • Igas mängus on reeglid- reeglimängude on reeglid tavaliselt varem olemas ja neid täita on osalejaile kohustuslik. Loovmängudes luuakse reeglid kas enne konkreetset mängu või mängu kestel. Tavaliselt on nende mängude reeglid seotud rolli täitmisega, mängus tegutsemise ja mängu sisuga.

 

Kasutatud kirjandus:

  1. Kikas, E. 2008. Õppimine ja õpetamine koolieelses eas. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.