Käesolev  õpiobjekt on mõeldud kasutamiseks lapsehoidja ja sotsiaaltööd õppivatele kaugõppe õpilastele pedagoogika tundideks. Samuti iseseisvaks enesetäiendamiseks lasteaiaõpetaja abidele.

Eesmärgid.

  • Õpilane oskab juhendada lähtuvalt lapse vanusest tema mängu ning kujundada arendavat mängukeskkonda.
  • Koguda lapsehoidja tööks vajalikku materjali isiklikku loovtegevuste kausta.

 

                                      

Jõudu ja jaksu mõistmaks
laste mängu!
                        Kristina